reklama

reklama

/>

Absolutorium dla prezesa skarżyskich wodociągów

Absolutorium dla prezesa skarżyskich wodociągów

Prezes skarżyskich wodociągów oraz rada nadzorcza otrzymały absolutorium za 2017 rok w czasie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które odbywało się w MPWiK w minionym tygodniu. Na posiedzeniu rozmawiano m.in. o kondycji spółki - podkreślano stabilną sytuację finansową i rosnące zyski.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w minionym roku obchodziła 25-lecie działalności. Skarżyskie wodociągi, których udziałowcem jest gmina Skarżysko-Kamienna (89,2% udziałów) i Skarżysko Kościelne (10,8%), zaopatrują w wodę ok. 75 tys. mieszkańców gmin: Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Bliżyn (wsie: Bugaj, Brzeście, Wołów, Zagórze) i Wąchock (wieś Parszów).

W czasie zwyczajnego zgromadzenia wspólników, które odbywało się 10 maja, rozmawiano o kondycji spółki, analizowano sprawozdanie finansowe za 2017 rok, a w czasie głosowania wspólnicy udzielili absolutorium prezesowi MPWiK, Łukaszowi Żuchowskiemu oraz radzie nadzorczej. Podkreślano, że wynik finansowy spółki w 2017 roku był o 11% wyższy, niż w 2016 i o 93% wyższy w porównaniu z rokiem 2015.

- Sytuacja finansowa jest stabilna, spółka przynosi zyski. W 2017 roku roku odnotowaliśmy ponad 1 mln 250 tysięcy złotych zysku netto. Należy podkreślić, że taki zysk osiągnięty jest pomimo tego, że ceny za wodę i odprowadzanie ścieków są niższe niż w ościennych gminach i niższe niż średnia cena w województwie – mówił Przemysław Janiszewski, przewodniczący Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. Dodawał, iż na dobre wyniki finansowe spółki składa się dobre zarządzenie ze strony prezesa, ale też fachowa kadra i zaangażowanie pracowników przedsiębiorstwa. - Doceniamy to zaangażowanie i dlatego co roku, jeżeli spółka wypracowuje zyski, część z nich jest przeznaczana na nagrody dla pracowników – podkreślał

Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta miasta dodawał w czasie spotkania, że wodociągi to nie tylko spółka działająca komercyjnie, ale też służąca mieszkańcom, ponieważ świadomie realizuje zadania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wodociągi prowadzą m.in. działania edukacyjne, organizują warsztaty edukacji ekologicznej, angażują się w miejskie imprezy i eventy plenerowe, wspierają też różne przedsięwzięcia organizowane przez organizacje pozarządowe.

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •