reklama

reklama

/>

Jest szansa na przebudowę dwóch dróg powiatowych

Jest szansa na przebudowę dwóch dróg powiatowych

Powiat Skarżyski będzie się ubiegać o dotację na dwa zadania drogowe w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego naboru wniosków o dofinansowanie na budowę, przebudowę lub remont dróg lokalnych w ramach rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Na realizację programu województwo świętokrzyskie w 2018 roku otrzymało dotację w kwocie 25 513 888 zł.

Zgodnie z wytycznymi naboru wniosków, dofinansowaniem dotacją budżetu państwa mogą zostać objęte zadania polegające na budowie, przebudowie lub remontach dróg gminnych lub powiatowych, w trakcie realizacji lub planowane do realizacji.

Do złożenia wniosku wymagana jest kompletna dokumentacja techniczna i projektowa wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Gminy mogą otrzymać dofinansowanie na jedno zadanie, a powiaty na dwa zadania.

Jak informuje starosta Jerzy Żmijewski, Zarząd Powiatu Skarżyskiego, po uzgodnieniach z wójtem gminy Bliżyn Mariuszem Walachnią oraz wójtem gminy Łączna Romualdem Kowalińskim, postanowił złożyć dwa wnioski na przebudowę dróg powiatowych. Są to droga w Mroczkowie (gmina Bliżyn) oraz droga w Podzagnańczu (gmina Łączna).

W przypadku uzyskania dofinansowania zadania te powinny być zrealizowane w 2018 r. Przy spełnieniu wszystkich wymaganych w ogłoszeniu Wojewody Świętokrzyskiego warunków możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •