reklama

reklama

/>

Dobre wiadomości dla mieszkańców ulic Berezów i Koszykowej

Dobre wiadomości dla mieszkańców ulic Berezów i Koszykowej

Ulice Berezów i Koszykowa w Suchedniowie doczekały się budowy kanalizacji sanitarnej. W czwartek burmistrz Cezary Błach podpisał umowę z wykonawcą, początek prac jeszcze w kwietniu.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sarnot Tomasz z siedzibą w Kielcach. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja Suchedniów – I ETAP”, na który gmina otrzymała dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zakres umowy obejmuje m.in:

- organizację placu budowy i zaplecza budowy,
- wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu,
- rozbiórkę nawierzchni,
- wykonanie wykopów sprzętem mechanicznym i ręcznie w pobliżu uzbrojenia podziemnego z częściowym wywozem urobku,
- wykonanie podsypki piaskowej ubitej sprzętem mechanicznym,
- montaż rur wraz ze studniami kanalizacyjnymi,
- montaż rur wraz z hydrantami i armaturą,
- wykonanie prób szczelności sieci,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci i uzbrojenia podziemnego,
- wykonanie zasypki piaskowej z ubiciem sprzętem mechanicznym,
- wykonanie pozostałych robót, zagospodarowanie terenu, odtworzenie nawierzchni,
- zasilanie przepompowni, układanie kabli,
- montaż dodatkowych zabezpieczeń w szafie fabrycznej pompowni,
- instalacja połączeń wyrównawczych,
- oświetlenie terenu,
- badania i pomiary.

W ramach zadania powstanie sieć kanalizacyjna o długości około 6 km oraz sieć wodociągowa o długości ok. 1 km. Wartość umowy wynosi 6 876 423,24 zł.

Prace rozpoczną się w drugiej połowie kwietnia i potrwają do listopada 2018 r.

Źródło: suchedniow.pl

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •