reklama

reklama

/>

Jak zabezpieczyć urządzenia wodociągowe przed zimą?

Jak zabezpieczyć urządzenia wodociągowe przed zimą?

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym.

Nachodząca zima wymaga od właścicieli nieruchomości prac porządkowych zabezpieczających m.in. przed niskimi temperaturami. Te mają wpływ m.in. na urządzenia wodociągowe, które nieodpowiednio lub w ogóle niezabezpieczone, mogą ulec awarii.  Warto nadmienić, że ten obowiązek leży po stronie właśnie właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Do podstawowych czynności w zakresie ochrony urządzeń wodno-kanalizacyjnych przed skutkami działania niskich temperatur należy zabezpieczenie:

- pomieszczeń wodomierzowych przez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien,

- wodomierzy poprzez ich ocieplenie materiałami izolacyjnymi (pianka, tkanina, styropian) w sposób umożliwiający dokonywanie odczytów i chroniących urządzenie pomiarowe przed zamrożeniem, studzienek poprzez usunięcie z nich wody,

- przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzących przez kondygnacje nieocieplone - odpowiednio zaizolować/ocieplić,

- przewodów wodociągowych instalacji ogrodowych, spustów ulicznych przez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów,

- powierzchni w otoczeniu zdrojów czerpalnych, przed powstaniem oblodzenia.

W nieruchomościach, z których korzystamy okresowo, na przykład jedynie w lecie, warto zdemontować wodomierz na czas zimy wraz z zamknięciem dopływu wody.

Jeśli w odpowiednio wcześniej nie zadbamy o zabezpieczenie urządzeń wodociągowych przed mrozem, skutkiem może być nie tylko brak wody. Po likwidacji usterki często konieczna jest wymiana i wodomierza, i uszkodzonej instalacji, co generuje dodatkowe koszty, obciążające właściciela.

Co zrobić gdy dojdzie do awarii?

Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza skutkującego utratą szczelności, należy zamknąć dopływ wody. Wyciek prosimy zgłosić do skarżyskich wodociągów pod bezpłatny całodobowy numer alarmowy 994. Wówczas MPWiK w Skarżysku dokona wymiany wodomierza. Jest to usługa odpłatna.

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •