reklama

reklama

/>

Prawnik musi być wygadany

Uczniowie „Konarskiego” po raz kolejny zmierzyli się z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego w VI Prawniczym Konkursie Krasomówczym, który odbył się dn. 23 listopada. na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Z roku na rok rośnie liczba zainteresowanych tym przedsięwzięciem. Tym razem do rywalizacji stanęli uczniowie z: Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Kielcach, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach, I Liceum Ogólnokształcące w Busku Zdroju, I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku Kamiennej, II Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku Kamiennej, Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach, Zespół Szkół z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie- łącznie 20 uczestników. Naszą szkołę reprezentowali: Sandra Małogowska z kl. 2c L.O o profilu ekonomiczno-prawnym, Julia Chrzanowska i Łukasz Marek z kl. 1b L.O o profilu biologiczno-medycznym.

Temat konkursu brzmiał: „Ochrona wizerunku w przestrzeni publicznej”. Uczniowie uczestniczyli w pojedynku na argumenty, w którym przedstawiali racje jednej ze stron sporu w sprawie cywilnej o naruszenie dobra, jakim jest wizerunek osoby. Ich zadaniem było reprezentowanie przed sądem „pozwanego” lub „pozywającego” i wygłoszenie w związku z tym jednej z dwóch mów:

 a) występując w imieniu „pozywającego”, którego bardzo niekorzystna fotografia posłużyła do ozdobienia koszulki, należało udowodnić, że naruszono jego prawa do ochrony wizerunku;

b) reprezentując „pozwanego” trzeba było dowieść, że takie wykorzystanie wizerunku osoby nie doprowadziło do naruszenia jej dóbr osobistych. Wystąpienia odbywały się w parach ustalonych przez Jury w drodze losowania, trwały nie dłużej niż 5 minut i były wobec siebie przeciwstawne. Każdy uczestnik miał także prawo do dodatkowej, trzyminutowej repliki- po mowie wygłoszonej przez przeciwnika procesowego.

Przedstawiciele ZSP 1 w Jędrzejowie zdobyli aż dwa tytuły: Julia Chrzanowska- II miejsce i Sandra Małogowska- Wyróżnienie. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe w postaci kamery sportowej, powerbanku, microcard i słodycze ufundowane przez Rektora WSEPiNM oraz Prezesa Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIKOL.

Źródło: ZSP 1 w Jędrzejowie

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •