reklama

reklama

/>

Rusza „Program Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego”

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych stanowiących kompetencje Powiatu Jędrzejowskiego. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych.

„Program Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego”, stanowiący integralną część Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jędrzejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018, dotyczyć będzie w szczególności następujących przedsięwzięć:

1)  budowy, remontu (odnowy) i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej będących w posiadaniu organizacji pozarządowej oraz infrastruktury towarzyszącej tym obiektom,
2)  odnowy lokalnych zabytków, pomników i miejsc pamięci,
3)  estetyzacji otoczenia obiektów użyteczności publicznej,
4)  tworzenia terenów zielonych, obiektów rekreacji i integracji, służących do  użytku publicznego,
5)  organizowania imprez (kulturalnych, sportowych) dla mieszkańców,
6)  zakupu strojów i wyposażenia potrzebnego do działalności zespołów, kół i stowarzyszeń,
7)  tworzenia klubów i świetlic środowiskowych,
8)  wydawnictw i działań promocyjnych (monografie, przewodniki, foldery itp.).

Środki finansowe w wysokości 225 tysięcy zł przeznaczone na realizację „Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego” pochodzą ze środków własnych Powiatu Jędrzejowskiego i zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu na rok 2018.
Wsparcie finansowe oraz ilość dotowanych zadań będzie zróżnicowana ze względu na wielkość oraz charakter gospodarczo-społeczny poszczególnych gmin Powiatu Jędrzejowskiego i  co do zasady wynosić będzie odpowiednio:

Gmina Jędrzejów     – 35 000 zł (7 projektów)
Gmina Sędziszów    – 30 000 zł (6 projektów)
Gmina Małogoszcz   – 30 000 zł (6 projektów)
Gmina Sobków        – 25 000 zł (5 projektów)
Gmina Wodzisław   –  25 000 zł (5 projektów)
Gmina Imielno         –20 000 zł (4 projekty)
Gmina Słupia           –20 000 zł (4 projekty)
Gmina Nagłowice    – 20 000 zł (4 projekty)
Gmina Oksa              20 000 zł (4 projekty)
Dotacja na pojedynczy, zakwalifikowany do realizacji wniosek udzielana będzie w wysokości do 5.000 zł .

źródło: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •