reklama

/>

Stanowisko Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie ws. ratowania Oddziału Pediatrycznego

 - Uratujemy Oddział Pediatryczny Szpitala w Jędrzejowie – mówił w czasie sesji Rady Powiatu Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek.

Żeby wznowić zawieszoną pod koniec ubiegłego roku działalność oddziału pediatrii w szpitalu powiatowym trzeba podjąć  szybkie i wspólne działania. Aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie oddziału potrzebne jest ponad 900 tysięcy złotych. Jedną trzecią tej kwoty zapewni powiat, jedną trzecią musi wyasygnować spółka Artmedik, administrująca placówką. O pozostałe pieniądze Starosta zwrócił się do samorządów wszystkich gmin z terenu powiatu. Przedstawiciele niektórych z nich już w czasie sesji deklarowali poparcie planu starosty. Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek zadeklarował, że Rada Miejska w Jędrzejowie na pewno zajmie się tematem.

  - Nie widzimy problemu, żeby pomóc, jeżeli jest taka możliwość prawna – powiedział Burmistrz Piszczek

Zawieszenie działalności pediatrii wywołało wśród mieszkańców powiatu ogromne emocje, a wśród lokalnych polityków spór.

 - Trzeba ten spór przerwać i podjąć konkretne działania w interesie mieszkańców. Kto nie chce pomagać, niech nie przeszkadza – mówił starosta Kaczmarek podczas sesji i dodał:

 - Kłopoty wynikające z braku lekarzy i niedostatecznego finansowania przeżywają szpitale w całej Polsce. Wynikają one z zaniedbań polityki zdrowotnej Państwa a nie z zaniedbań samorządów.

Rada  Powiatu Jędrzejowskiego wystosowała jednocześnie apel do nowego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, w którym wyraża głębokie zaniepokojenie narastającym w ostatnim okresie kryzysem w funkcjonującym obecnie systemie opieki zdrowotnej.

Samorządy nie powinny wyręczać państwa w finansowaniu konstytucyjnych obowiązków. Nie można jednak dopuścić do tego, żeby bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców ulegało pogorszeniu. W tej sytuacji trzeba przypomnieć starą zasadę: „Umiesz liczyć? Licz na siebie”.

Apel do Ministra Zdrowia o podjęcie konkretnych działań zmierzających do zażegnania kryzysu w funkcjonowaniu ogólnopolskiego systemu ochrony zdrowia

Rada Powiatu w Jędrzejowie, powodując się własnymi doświadczeniami, skutkującymi ograniczeniem działalności Szpitala Specjalistycznego w Jędrzejowie (w szczególności zaś koniecznością czasowego zawieszenia funkcjonowania Oddziału Pediatrycznego), wyraża głębokie zaniepokojenie narastającym w ostatnim okresie kryzysem w funkcjonującym obecnie systemie opieki zdrowotnej.

Kryzys ten spowodowany w szczególności niedoborem kadry medycznej powoduje realne zagrożenie zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń medycznych oraz niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pacjentów.

Władze Powiatu są świadome swych obowiązków związanych z zapewnieniem opieki zdrowotnej społeczności lokalnej, niemniej jednak bez konkretnych rozwiązań systemowych, o których podjęcie występujemy, nie mają żadnej możliwości, by zaistniałą sytuację zmieni.

W związku z powyższym wnosimy o:

− analizę obecnego systemu kształcenia lekarzy w Polsce w kierunku ułatwienia dochodzenia do uzyskania specjalizacji;

− umożliwienie w większym zakresie zatrudniania lekarzy-rezydentów w szpitalach powiatowych;

− ponowną analizę możliwości lepszego wykorzystania doświadczenia zawodowego lekarzy posiadających specjalizację I stopnia, co w sytuacji niedoborów kadrowych wydaje się koniecznością;

− zintensyfikowanie  działań na rzecz wykorzystania potencjału  podstawowej opieki zdrowotnej w procesie leczenia pacjentów. Zwracamy uwagę, że przy obecnym stopniu finansowania POZ-ty stanowią konkurencję dla szpitali w zakresie zapewnienia lekarzom lepszych warunków płacowych, przy znacząco niższym zakresie odpowiedzialności za pacjenta. W sytuacji, w której w szpitalach warunki pracy siłą rzeczy są mniej komfortowe, to POZ-ty często stanowią rzeczywistą konkurencję na rynku pracy. Dotyczy to w szczególności lekarzy pediatrów oraz specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych;

− ułatwienie w zakresie uznawania kwalifikacji osób zza wschodniej granicy. Z uwagi na mniejsze niż w przypadku osób pochodzących z innych krajów bariery językowe, przy braku rodzimej kadry medycznej, takie działania są konieczne.

Przedstawiając niniejszy apel, oczekujemy jednoczesnej deklaracji, co do podjęcia przez Ministerstwo Zdrowia pod Pana kierownictwem szybkich i skutecznych działań, skutkujących poprawą opieki zdrowotnej i umożliwienie nam, samorządowcom, jako podmiotom odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa zdrowotnego Powiatu, prawidłowe wykonywanie zadań publicznych wobec społeczności lokalnej.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •