reklama

reklama

/>

I Powiatowa Kampania Przeciwdziałania Handlowi Ludzi za nami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie i powiat jędrzejowski  włączyły się w obchody Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi i ogólnoświatowej Kampanii ONZ Przeciwko przestępczości zorganizowanej BLUE HEART.

Kampania BLUE HEART „Błękitne Serce” to akcja nagłaśniająca bardzo ważny problem, który w czasach współczesnych dotyka właściwie wszystkie kraje – choć w różnym stopniu, a mianowicie problem handlu ludźmi. Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa, a ofiarami tego procederu są najczęściej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotni, poszukujący pracy - szczególnie za granicami kraju.

Zasadniczym celem Kampanii jest ograniczenie liczby ofiar handlu ludźmi, poprzez uświadomienie społeczeństwa zarówno o istnieniu samego zjawiska, jego przejawach, skutkach, ale również poprzez podejmowanie działań prewencyjnych i zaradczych oraz wskazanie jak się przed nim bronić, a także poprzez motywowanie do aktywności w udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym, by nie pozostawać obojętnym na ludzką krzywdę.

W ramach I Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi na terenie naszego powiatu przeprowadzono akcję edukacyjno-informacyjną wśród społeczności lokalnej. Do wszystkich ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin, Sądu, Prokuratury, Policji, szkół i placówek oświatowych, przychodni i placówek medycznych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i parafii przekazano ponad 1000 ulotek i około 100 ogłoszeń, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać. Informacje powyższe były dostępne na stronach powiatu i PCPR-u oraz zamieszczane nieodpłatnie w mediach lokalnych. Ogółem rozdystrybuowano  1000 ulotek.

Źródło: Dyrektor PCPR w Jędrzejowie mgr Tomasz Kowalski

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •