reklama

reklama

/>

Unia w szkole

Unia w szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w pełni korzysta z możliwości, jakie stwarzają różnego rodzaju programy Unii Europejskiej. Od wielu już lat bierze udział w realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego, a obecnie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dowodem są minione projekty, wśród których należy choćby wymienić „Szkoła Kluczowych Kompetencji”, „Zawodowy Zawodowiec”,  „Hotelarze Przyszłości”, „Targi Przyszłością Regionu”, „Szkoła, staż, praca - Twoja droga do sukcesu!”, „Edukacja zawodowa w Praktyce”. Dzięki nim szkoła została bogato wyposażona w najnowocześniejsze środki dydaktyczne. Uczniowie wzbogacili się o dodatkowe umiejętności zarówno matematyczne, językowe jaki i praktyczne, co skutkuje wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego jaki i zawodowego, który w większości zawodów osiąga 100% wartości.

Jednak najbliższe lata dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 to ogromny postęp jeżeli chodzi o realizację różnorodnych projektów skierowanych do uczniów uczących się w tej placówce.

 - Od września w naszej szkole realizowane są cztery projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Są to „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”, „Kluczowe zawody – droga do sukcesu! ” oraz druga edycja projektów „Masz staż” i „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” Głównym celem projektów jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSP nr 1. Projekty skierowane są do naszych uczniów uczących się w technikum na następujących kierunkach: technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik informatyk , technik ekonomista. Łączna suma wartości realizowanych projektów przekracza 2 mln złotych .- mówi Dyrektor Małgorzata Wojtasik.

W projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” poza „Konarskim” bierze jeszcze udział 28 najlepszych szkół technicznych z Województwa Świętokrzyskiego. Liderem projektu jest  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, partnerami m.in. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli i uczniów szkół zawodowych oraz wypracowanie modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowania CKZiU. W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” uczniowie klas informatycznych uczestniczą w dodatkowych zajęciach  podnoszących kompetencje matematyczne, informatyczne i naukowo-techniczne oraz z języka obcego w zakresie tematyki zawodowej. Uczniowie mają również możliwość uczestniczyć w warsztatach dotyczących nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami, jak również w warsztatach z elementami kształcenia dualnego z udziałem przedsiębiorców. Ponadto dla każdego ucznia organizowane są kursy Blended e-learningowe z doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz płatne praktyki i staże.
(zdjęcia uczniów – informatyków ) podczas płatnych staży

Do celów realizacji projektu utworzono nowoczesną  - 15-stanowiskową pracownię komputerową i pracownię językową.
Wraz z dwiema innymi szkołami zawodowymi z Końskich i Skarżyska Kamiennej, uczniowie z „Konarskiego”  mają możliwość udziału w projekcie "Masz staż". Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. Każdy uczestnik tego projektu zdobędzie i rozwinie kompetencje cyfrowe, zastosuje i pogłębi wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy podczas stażu u pracodawcy, nabędzie kompetencje kluczowe w zakresie matematyki, posługiwania się językiem angielskim, społeczno-przedsiębiorczym poprzez udział w dodatkowych Kursach Kompetencji Cyfrowych, kursach Kompetencji Kluczowych związanych z matematyką i językiem angielskim i Warsztatach Kompetencji Kluczowych społeczno-przedsiębiorczych. Kurs  angielskiego zakończy się udziałem w obozie językowym w Polsce, podczas którego uczestnicy w warunkach optymalnych kształtować będę kompetencje społeczne oraz w zakresie języka obcego.
- Należy dodać, że nasz szkoła poza aplikowaniem z RPO stara się zdobywać fundusze również z innych dostępnych źródeł. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły mają możliwość odbywania staży i praktyk u zagranicznych przedsiębiorców. We wrześniu zeszłego roku 60 osobowa grupa uczniów klas technikalnych przebywała na dwutygodniowych płatnych stażach i praktykach w Niemczech w ramach programu ERASMUS+. Na przyszły rok szkolny mamy już przygotowaną kolejną ofertę, w ramach której nasi uczniowie będą mogli wyjechać do Hiszpanii i Włoszech gdzie bezpośrednio u pracodawców z branży informatycznej, ekonomicznej, logistycznej czy hotelarskiej, zdobywać będą jakże ważne na rynku pracy umiejętności praktyczne - mówi Dyrektor Małgorzata Wojtasik.
Zdjęcie z Erasmusa – grupa przed brama Berlin

 - Ciekawym i atrakcyjnym projektem, napisanym przez naszych nauczycieli przy współpartnerstwie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego jest projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”. Projekt ten rozpoczął się w maju w zeszłym roku szkolnym. Biorą w nim udział uczniowie uczęszczających do technikum hotelarskiego. W ramach projektu uczniowie mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach związanych z praktyczną nauką obsługi gości hotelowych, organizacją pracy w różnych pionach zakładu hotelarskiego. Dodatkowo uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego specjalistycznego, oraz zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego – mówi Dyrektor Małgorzata Wojtasik.
Projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy” to nie tylko zajęcia teoretyczne. W ramach projektu odbywać się będą liczne wyjazdy edukacyjne do zakładów hotelarskich zlokalizowanych w Kielcach, Krakowie, Solcu Zdrój czy Krynicy Zdrój, oraz wyjazdy edukacyjne na targi turystyczno-hotelarskie m.in. na Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii w Krakowie, Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Każdy z uczniów będzie miał możliwość uczestniczyć w specjalistycznych kursach kelnerskim, barmańskim, carvingu i baristy, które rozpoczną się już niebawem.
Należy podkreślić że do celów realizacji projektu zostały utworzone kolejne nowocześnie wyposażone pracownie hotelarskie – do obsługi gościa hotelowego wyposażona w stanowiska komputerowe i w pełni wyposażoną recepcję hotelową, oraz pracownia obsługi konsumenta z podstawowym wyposażeniem gastronomicznym. Dzięki tak bogato wyposażonej pracowni uczniowie będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do wykonywania zawodu hotelarza. -powiedziała Dyrektor Małgorzata Wojtasik

Od września w „Konarskim” ruszył również kolejny projekt „Kluczowe zawody – droga do sukcesu! ”. Jest to projekt którego łączna wartość przekracza 800 000 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i wyrównanie szans zawodowych wśród uczniów kierunków informatycznych i logistycznych poprzez nabycie kompetencji kluczowych, zawodowych i upowszechnianie nowoczesnego nauczania oraz nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami poprzez staże zawodowe w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.

 - Projekt „Kluczowe zawody – droga do sukcesu! ” skierowany jest do 100 uczniów technikum nr 1 kształcących się i rozpoczynających kształcenie w zawodach technik informatyk, logistyk. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mogli wziąć udział w kursach dobranych indywidualnie do każdego profilu np. Tworzenie aplikacji internetowych i bazy danych MySQL,  Sieci komputerowe, Logistyk XXI wieku, Język angielski z elementami słownictwa branżowego, czy Kurs na wózek widłowy. Dla wszystkich uczniów zorganizowane zostaną praktyki i płatne staże w firmach odpowiadającym nauczanym kierunkom. W ramach projektu w szkole zostanie powołany  Klub Pasjonatów Fizyki, gdzie młodzież będzie mogła pogłębiać swoją wiedzę z fizyki i matematyki. Szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt, który zwiększy jej atrakcyjność i pozwoli skuteczniej kształcić uczniów. Zostanie utworzona nowoczesna pracownia z 16 stanowiskami komputerowymi.
Jak wiadomo fundusze unijne dają ogromne możliwości jeśli chodzi o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na unowocześnienie i doposażenie szkoły. Umożliwiają również zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez naszych uczniów co daje im większe szanse na rynku pracy. Nasza szkoła stara się aplikować o coraz to większe pieniądze. Projekty w dużej mierze uzupełniają i wzbogacają bogatą ofertę edukacyjną szkoły. Należy dodać, że możliwość uczestnictwa w projektach mają nie tylko obecni uczniowie, kształcący się w naszej szkole, ale również ci którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole w tym roku szkolnym – mówi Dyrektor Małgorzata Wojtasik.
Źródło: ZSP nr 1 w Jędrzejowie

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •