reklama

reklama

/>

Przywrócą unikalne walory przyrodnicze w delcie umianowickiej rzeki Nidy

Przywrócą unikalne walory przyrodnicze w delcie umianowickiej rzeki Nidy

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przywróci obszarowi Ponidzia pierwotny kształt.  Komisja Europejska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznał dofinansowanie w kwocie 23 milionów złotych, na realizację projektu środowiskowego „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

23 miliony złotych na Zielone Świętokrzyskie. Komisja Europejska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wsparły projekt odtworzenia unikalnych walorów przyrodniczych w umianowickiej delcie Nidy. Program został przygotowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Jest jednym z trzech w Polsce, które otrzymają dofinansowanie z program LIFE, działającego na rzecz ochrony przyrody.

Projekt będzie realizowany m.in. poprzez odbudowę hodowli bydła i wypasu krów w Umianowicach, który od kilkudziesięciu lat nie był prowadzony na tym terenie. Co w konsekwencji doprowadziło do zarastania delty Nidy. Projekt przewiduje zakup 60 sztuk bydła ras mięsnych. Wypas zwierząt pozwolić ma na utrzymanie siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie i doprowadzić do renaturyzacji delty.

Dodatkowo działania obejmować mają: ochronę starorzeczy, lasów łęgowych, czy różnych typów łąk. Projekt skupiać będzie się również nad opieką różnorodnych gatunków zwierząt. W planach jest też budowa małej infrastruktury turystycznej i realizacja warsztatów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych.

Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa przy współpracy z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Pińczów. Powierzchnia objęta projektem wynosi ponad 400 ha. Czas realizacji to 6 lat. Działania mają rozpocząć się w styczniu 2019 r.

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •